Water for everyone

Video med bilder og film av Knut Bry ble projisert på et 12x12m lerret som lå i Hallingdalselva ved Hallingdal Feriepark i Ål. Wings mediaserver ble brukt til å forme bildet og å avvikle videoen. Panasonic DZ21k belyste lerretet. Inntektene gikk til Kirkens Nødhjelps vannprosjekt rundt om i verden.

Tilbage